Tallózás az összes Szinonimák


 • Akadályozza Szinonimák: akadályozza, tartsa vissza, akadályozzák, keresztben, akadályozzák, ellenőrizze, blokk, akadozik, görcs, akadályozzák, terhelheti meg, korlátozzák, retard, lassú, késedelem,...
 • Akadályozzák Szinonimák: megtagadják, húz vissza, kikerül, küzdelem, dodge, shun, hátrál, visszahatás, visszariad, demur, tedd vissza, bottal, habozik.akadály, csalódás, vereség, frusztráció, megakadályoz,...
 • Akadályt Szinonimák: akadály.
 • Akadémiai Szinonimák: elméleti, sejtett, tesztelve, vitás, vitatható, vitatható, suppositional, vélelmezett, spekulatív, feltételezett, vélt, meghatározatlan.kollégiumi, campus, oktatási, professzori,...
 • Akadozik Szinonimák: akadályozzák, megfojtani, akadályozzák, gátolják, jam, blokk, bár, zárja be, fék, tükörhálóknak, akadályozza, korlátozza.elzáródás, vérrög, impedancia, akadály, akadály, blokk,...
 • Akar Szinonimák: hiánya, szűkössége, hiány, ínség, hiány, elégtelenség, komplexusát, kevés, elégtelensége, exiguity, hiánya.szegénység, nyomor, nélkülözés, kell, pennilessness, nélkülözések,...
 • Akaraterő Szinonimák: akarattal, elszántsággal, akarat, kitartás, kitartás, keménység, elszántsága, kitartás, makacsság, ragaszkodás, rugalmatlanság, finomság, meghajtó, erő.
 • Akaratlan Szinonimák: nem szándékos, akaratlan, ösztönös, automatikus, spontán, reflex, unwilled, nem hajlandó, ellenőrizetlen, disinclined, kelletlen, akarattal, kényszerített.
 • Akaratos Szinonimák: makacs, makacs, rugalmatlan, engedetlen, makacs, ellenszegülő, irányíthatatlan, kezelhetetlen, tűzálló, vállalkozóink.tudatos, szándékos, tervezett, tervezett, megtervezett, előre...
 • Akaratú Szinonimák: erős akaratú.
 • Akárki Szinonimák: akárki, valaki, az egyik, aki, aki, nem számít, ki.
 • Akarnok Szinonimák: hustler, live wire, tettes, üzemeltető, aktivista, dinamó, fürge ürge.
 • Aki Szomjazik Szinonimák: lelkesen.
 • Akkreditálásáról Szinonimák: igazolja.
 • Akkreditált Szinonimák: hiteles, elismert, hivatalos, minősített, meghatalmazott, megbízott, okleveles, engedélyezett, felhatalmazott, szankcionált, deputized, záradékkal ellátott, jóváhagyott, vouched az.
 • Akkumulátor Szinonimák: erő, csapat, hadsereg, legion, élen, őr, rally, pack, konvoj, phalanx, muster, mozgósítás, zenekar, csapat, brigád.
 • Akt Szinonimák: gazember, blackguard, gazember, cad, good-for-nothing, magát, gazember, gazember, inas, gazember, varlet, egyesült, nyomorult, vipera, kígyó, hüllő, gyáva, megcsal.
 • Aktív Szinonimák: militáns, agresszív, elkötelezett, elkötelezett, aktivista, vállalkozó, buzgó, előre, ambiciózus, erélyes, asszertív.agilis, élénk, gyors, vidám, virgonc, szellemes, animált, könnyű,...
 • Aktiválása Szinonimák: energiával, mozgósítani, mozog, animálása, start, ösztönzése, impel, keverjük, gyors, propel, nyomja, meglökés, motiválni.
 • Aktivista Szinonimák: tettes, harcos, rajongó, partizán, bajnok, ügyvéd.
 • Aktivizmus Szinonimák: izgatottság, konfrontáció, bevonása, elkötelezettség, elkötelezettség, harciasság, agresszió, buzgalommal, hév, buzgalom.
 • Aktualitás Szinonimák: valóság.
 • Akut Szinonimák: heves, szúrós, éles, súlyos, erős, mély, állványok, nyomasztó, ellenállhatatlan, megrendítő.éles, igényes, okos, éles, figyelmes, tudatában, átható, érzékeny, tisztánlátó,...
 • Ál Szinonimák: hamis.gúny, nevetségessé, kineveti, kinevet, burleszk, érvényesülő, utánozzák, gúnyolódnának, majom, gúnyosan.becsapni, becsap, csalódást, becsapott, félre, bolond.dacol, kihívás,...
 • Aláásni Szinonimák: korrupt, hamisít, bomlik, bemocskolják, megront, szennyezheti, méreg, romlottság, aláássa, warp, elrontani, tönkre, mar.megdöntésére, felborulhat, ideges, elborít, lerombolni,...
 • Alacsony Szinonimák: kevés, kimerült, kimerült, szegényes, ritka, elégtelen, vékony, sovány, használt, kiszáradt, töltött, rövid, kifogyott, lecsapolták, fogyasztott.fény, korlátozott, niggardly, szerény,...
 • Alacsonyabb Szinonimák: hagyd le, csepp, leszorítja, vegye le, lehoz, mosogató, dip, alámerül, plunge szinten.gyengébb, kisebb, kisebb, alsóbb szintű, másodlagos, junior, kisebb, másodosztályú, alacsony szintje,...
 • Alagút Szinonimák: folyosó, metró, ás, underground, cső, aluljáró, tengely, agnes, gödör, enyém, drift, fejező.ásni, ás, kiás, lapát, behatolni, barázda, robbanás keresztül, az enyém.
 • Aláírás Szinonimák: vonatkozó impresszum, cachet, bélyegző, pecsét, signet, mark, jel, védjegy, azonosító, tartózkodnak, cédula vonal, téma dal.aláírás, név, kéz, john hancock, záradék, aláírás,...
 • Alaki Hibája Szinonimák: hiányában, hiba, hiányosság, peccadillo, hiány, gyarlóság, hiányosság, mínusz, gyengeség, hátránya, nem, fogyatékosság, folt.sivatagi, hagyjon fel, lázadás, elszakad, visszavonja,...
 • Alaki Követelmények Szinonimák: etikett, formában, egyéni, használat, modor, illem, szertartás, rítus, szertartás, hagyomány, politesse, betartását.hagyomány, ortodoxia, konformizmus, ritualizmus, módszertan, illem,...
 • Alakítás Szinonimák: konfiguráció.
 • Alakíthatóság Szinonimák: rugalmasság.
 • Alaktalan Szinonimák: amorf, formátlan, csomós, zömök, formátlan, amoeboid, szabálytalan, strukturálatlan, homályos, inchoate.
 • Alakulása Szinonimák: fejlesztési, progresszió, kibontakozó, változás, átalakulás, haladás, növekedés, kidolgozása.
 •