Tallózás az összes Szinonimák


 • Átgondolt Szinonimák: figyelmetlen, önző, közömbös, rideg, önző.meditatív, tanácskozó, kérődző, fényvisszaverő, gondolkodás, szellemi, fogalmi, szemlélődő, töprengő, merengő, spekulatív.figyelmes,...
 • Áthágják Szinonimák: bűn, tévútra, bukásának, err, sérti, megszegik, break, figyelmen kívül hagyja, dacol, megszűnni, elvadul, lázadó, illetlenül viselkedik, megszegjék a törvényt, vétkezik.haladja meg,...
 • Áthaladás Szinonimák: folyosó.részlet, szakasz, része, része, kiválasztás, töredék, kivonat, árajánlat, kifejezést.halad, persze, mozgó, haladás, mozgás, március, előre, mozgás, tranzit, átmenet,...
 • Áthatja Szinonimák: napvilágra, jelennek meg, jelennek meg, merülnek fel, jött, előfordul, történik, fejlődni, kerül sor, eredményez, lészen.
 • Átható Szinonimák: széles körben elterjedt, gyakori, diffúz, általános, elterjedt, közös, univerzális, mindenütt jelenvaló, széles körű, elkerülhetetlen, elháríthatatlan.átható.tolakodó, átható,...
 • Áthatolhatatlan Szinonimák: érthetetlen, kifürkészhetetlen, rejtélyes, érthetetlen, oldhatatlan, megmagyarázhatatlan, kifürkészhetetlen, áthatolhatatlan, rejtett, rejtélyes, titokzatos.áthatolhatatlan.
 • Áthelyezés Szinonimák: javaslatot, jelen, kínálnak, nyújt, ajánl, sürgetni, ügyvéd, felvet, kinyújtotta.felkelti, befolyásolni, agitálni, kezdeményezzenek, provokálni, keverjük, ösztönöz, felbátorít,...
 • Áthidalhatatlan Szinonimák: leküzdhetetlen, legyőzhetetlen, legyőzhetetlen, fékezhetetlen, verhetetlen, elérhetetlen, elérhetetlen, bevehetetlen, támadhatatlan, lehetetlen.
 • Atipikus Szinonimák: szokatlan.rendellenes.
 • Átirányítása Szinonimák: eltereli.szórakoztató, kellemes, szórakoztató, humoros, szeszélyes, élvezetes, játékos, sportos, szórakoztató, ünnepi, szórakoztató.elvonja.
 • Átírás Szinonimák: másol, átirat, változat, replika, reprodukció, telefax, ismétlődő, parafrázis, megállapítás, összefoglaló.másolás, átírására, párhuzamos, reprodukció, újraírása, felvétel,...
 • Átirat Szinonimák: átírás.
 • Átírni Szinonimák: felülvizsgálata.
 • Átitat Szinonimák: áztassa, telített, nedves, souse, bevon, dip, dunk, kacsa, megfullad, merítsük, alámerül, elönt.
 • Átjár Szinonimák: permeátum, behatolnak, diffúz, telít, betölt, elterjedt, töltse ki, interfuse, át, beszivárog, impregnálására, telített, suffuse, áztassa, bejárása, befolyásolja.
 • Átjárható Szinonimák: nedvszívó.
 • Átjáró Szinonimák: kapu.
 • Atka Szinonimák: gabona, részecske, atom, kicsit, porszem, darabka, dab, forgács, apróság, pinpoint, csöppnyi, iota, corpuscle.
 • Átkarol Szinonimák: túljár eszén.
 • Átkos Szinonimák: bántó, rosszindulatú, rossz, vészes, káros, ártalmas, káros, baneful, pusztító, egészségtelen, káros.
 • Átkot Szinonimák: hajít, propel, szurok, zihál, dob, projekt, parittya, katapult, hagyd, hogy repülni, lök, öntött, dobja.
 • Átkozott Szinonimák: átkozott, átkozott, sok sérülést kellett elviselnie, tiltott, ítélve, foredoomed, sors, öntött ki, rácáfolt, sújtja, kiközösítették.elszáradt, elpusztult, romos, hervadt, lebomlott,...
 • Átkozott Legyen Az Szinonimák: ítélve, átkozott, szerencsétlen, kárhoztatva, tragikus sorsú, bedeviled, átkozott, romos, visszavont, reménytelen, szerencsétlen.
 • Átkutat Szinonimák: elolvas, megvizsgálja, megvizsgálja, szakértői, megfigyelni, tanulni, mehessenek, vizsgáljuk meg, felmérés.pillantás, sovány, tallózás, ugorja át, levél útján, thumb.
 • Átlagember Szinonimák: paraszt, barbár, showoff, rosszcsont, paraszt, fajankó, paraszt, senkiházi, filiszteus, arriviste, szociális mászó, parvenü, újgazdagok, babbitt.
 • Átlagos Szinonimák: norma, standard, szabály, fuss, par.értem, medián, a középső, a központ, a közepes.normális, rendes, közös, standard, középszerű, tipikus, rendszeres, malom, kivétel nélküli,...
 • Átlátszatlan Szinonimák: hülye, sűrű, tompa, vastag, thickheaded, tudatlan, felvilágosult, intelligensek, durva, érzéketlen, cloddish, unalmas.át nem eresztő, homályos, elmosódott, sűrű, zavaros, zavaros,...
 • Átlátszó Szinonimák: nyilvánvaló, egyszerű, egyértelmű, egyszerű, egyértelmű, érthető, ártó, látható, kimutatható, explicit, kirívó, szabadalom, összetéveszthetetlen, nyilvánvaló, kirívó.polański,...
 • Átlépi Szinonimák: haladja meg, túlzásba, vétkezik, hatást gyakorolhatnak, csorbította, sértő, áthágják, sérti, tolakodik, bitorol, illetlenül viselkedik, túl messzire megy.
 • Átlyukasztani Szinonimák: pierce, szúrás, behatolni, pöcs, punch, stab, stick, nyárs, csap, lyuk, furat, fúró, csiga, felnyársal.
 • Átmenet Szinonimák: híd, kapcsolat, lépés, fázis, fokozatosság, felfordulás, zavar, kihagyás, gap, zavar, link, nyakkendő, szál.átalakítás, változás, flux, átalakítás, haladás, megváltoztatása,...
 • Átmeneti Szinonimák: efemer, nem állandó, múló, rövid, átmeneti, átmeneti, tünékeny, elhaladó, diffúz, rövid életű, pillanatnyi, ideiglenes, halandó, romlandó, unlasting, eltűnő.
 • Átok Szinonimák: gonosz, ártalmas, méreg, méreg, pestis, dögvész, csapás, állagromlást, katasztrófa, bukás, csapás, szennyező anyag, szennyezés, átok.pál, tömeg, utálat, kárhozat, felmondás,...
 • Átölel Szinonimák: simogatni, ölelés, ölelés, nestle, dédelget, ragaszkodnak, kapocs, szaglász, csók, stroke, kisállat, pat, lassú tűzön főz, dandle, odabújik, kényeztetik.
 • Átolvasás Szinonimák: vizsgálat.
 •